iktisâd


iktisâd
(A.)
[ دﺎﺼﺘﻗا ]
1. tutum.
2. ekonomi.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • İKTİSAD — Tutum, biriktirme. Her hususta itidal üzere bulunmak. Lüzumundan fazla veya noksan sarfiyattan kaçınmak. * Edb: Beyit veya kasideyi birbirine vasl ile uzatmak.(İktisad ve hıssetin çok farkı var. Tevâzu, nasıl ki ahlâk ı seyyieden olan tezellülden …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İKTİSADİYAT — İktisad bilgisi. İktisad ve tutumla alâkalı olan işler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Şevket Süreyya Aydemir — Sevket Surreya Aydemir (born 1897, Edirne died March 25, 1976, Ankara) was a Turkish intellectual, and was one of the founders and a key theorist of Kadro, an influential policy journal published in Turkey from 1932 1934. He was educated and… …   Wikipedia

  • Shaykh Tusi — Infobox Muslim scholars | notability = Muslim scholar| era = Islamic golden age| color = #cef2e0 | | image caption = | | name = Abu Ja far al Tusi | title= Shaykh al Tayefah| birth = Ramadan 385 A.H. | death = 22nd Muharram, 460 A.H.| Maddhab =… …   Wikipedia

  • iktisat — is., dı, Ar. iḳtiṣād 1) Ekonomi 2) Tutum Birleşik Sözler millî iktisat Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ARİSTO — (Doğum : M.Ö. 384) Yunan filozoflarından olup Eflatun un talebesidir. Mantık, ahlâk, siyaset, iktisad, felsefe kitapları vardır. Ruhun bakiliğine inanırdı. Tecrübeden ziyâde akla fazla kıymet verdiğinden çok yanılmıştır. (Silsile i felsefenin en… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CİMRİ — f. Hasis, varyemez, pinti. Elindeki mal veya parayı harcayamıyan ve türlü sıkıntılara katlanarak daha çok biriktirmeye çalışan kimse. Cimrilik, müsriflik (savurganlık) gibi İslâmda kötü huy olarak bilinir. Cömertlik ve tutumluluk ise övünülen… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EKONOMİ — yun. İktisad. Tutum. Geliri gideri hesaplıyarak lüzumsuz masrafı bırakıp artırmağa çalışmak. Ölçülü ve idâreli harcamak. İnsanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkân ve vasıtalar arasında mümkün olan azami… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUKTESİD — İktisadlı, tutumlu. Malını, ömrünü, vaktini boşuna geçirmeyen, lüzumsuz masrafta bulunmayan. (Bak: İktisad …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SOSYALİZM — Fr. İktisadî teşebbüsleri ve teşekkülleri devlete vermek isteyen görüş. İştirakiyecilik. Güya, herkese müsavi mal verme esasını idare sisteminde yerleştirmeyi ve mal birliğini iddia eden ve insan fıtratına zıt olarak hürriyetleri daraltıcı ve din …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük